Liên hệ với chúng tôi

Gửi cho chúng tôi một dòng

Vui lòng điền đầy đủ các trường dưới dây với càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt và ấn vào "Gửi đi". Tất cả các trường là bắt buộc.

IMPORTANT (or you won't get any answer):
  • Only use ENGLISH
  • DO NOT ask where to buy tickets (we have a "buy" link)
  • DO NOT report missing or wrong tour dates (process is automated)
Tên của bạn:
Email của bạn:
Tại sao bạn liên lạc với chúng tôi?:
Tin nhắn của bạn:

Personal information collected on this form is required to enable your request to be processed, and will only be used in connection with this request..

concerty logo loading
Vui lòng đợi, trong khi chúng tôi làm việc ma thuật của chúng tôi …