Taylor Carson feat. Stephen Kellogg and The Sixers

Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hòa nhạc tiếp theo của Taylor Carson feat. Stephen Kellogg and The Sixers

Số liệu thống kê trực tiếp

Những ca khúc nổi tiếng

Top 10 ca khúc được trình diễn bởi Taylor Carson feat. Stephen Kellogg and The Sixers trong 40 buổi hòa nhạc gần đây nhất . New to Taylor Carson feat. Stephen Kellogg and The Sixers? Listen to the best songs first ()

Hồ sơ danh sách phát

Những ca khúc được phát trực tiếp đã được phát hành trên những album sau:

Danh sách phát tiếp theo

Taylor Carson feat. Stephen Kellogg and The Sixers Sẽ lên sân khấu khoảng 0:53. Đây là danh sách phát có thể diễn ra dựa trên các buổi hòa nhạc trước đó (66% probability):

Tên bài hát
Nghe
Sự nổi tiếng
Mua
  1. no cover Stay
  2. no cover Brave
  3. no cover Josephine
  4. no cover Five
  5. With Innocence cover Waiting for Me
  6. no cover Home (Over and Above)
  7. no cover I Believe in You
  8. no cover Where We've Been
  9. no cover Moonshiner
concerty logo loading
Vui lòng đợi, trong khi chúng tôi làm việc ma thuật của chúng tôi …