Brockhampton buổi hòa nhạc

Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hòa nhạc tiếp theo của Brockhampton

Số liệu thống kê trực tiếp

Những ca khúc nổi tiếng

Top 10 ca khúc được trình diễn bởi Brockhampton trong 40 buổi hòa nhạc gần đây nhất .

Hồ sơ danh sách phát

Những ca khúc được phát trực tiếp đã được phát hành trên những album sau:

Danh sách phát tiếp theo

Listen to the Playlist of the Next Concert (updated after every tour date):

Brockhampton Sẽ lên sân khấu khoảng 1:37. Đây là danh sách phát có thể diễn ra dựa trên các buổi hòa nhạc trước đó (99% probability):

Tên bài hát
Nghe
Sự nổi tiếng
Mua
 1. Ginger cover ST. PERCY
 2. Ginger cover IF YOU PRAY RIGHT
 3. Saturation Iii cover ZIPPER
 4. Ginger cover BOY BYE
 5. Ginger cover I BEEN BORN AGAIN
 6. Saturation Iii cover BLEACH
 7. Saturation cover GOLD
 8. Saturation Ii cover GUMMY
 9. Ginger cover LOVE ME FOR LIFE
 10. Saturation Ii cover QUEER
 11. 1999 Wildfire cover 1999 WILDFIRE
 12. Ginger cover SUGAR
 13. Ginger cover BIG BOY
 14. Iridescence cover HONEY
 15. Iridescence cover DISTRICT
 16. iridescence cover J'OUVERT
 17. Saturation Iii cover BOOGIE
 18. Ginger cover NO HALO
concerty logo loading
Vui lòng đợi, trong khi chúng tôi làm việc ma thuật của chúng tôi …