Ani DiFranco

Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hòa nhạc tiếp theo của Ani DiFranco

Số liệu thống kê trực tiếp

Những ca khúc nổi tiếng

Top 10 ca khúc được trình diễn bởi Ani DiFranco trong 40 buổi hòa nhạc gần đây nhất . New to Ani DiFranco? Listen to the best songs first ()

Hồ sơ danh sách phát

Những ca khúc được phát trực tiếp đã được phát hành trên những album sau:

Danh sách phát tiếp theo

Listen to the Playlist of the Next Concert (updated after every tour date):

Ani DiFranco Sẽ lên sân khấu khoảng 1:46. Đây là danh sách phát có thể diễn ra dựa trên các buổi hòa nhạc trước đó (86% probability):

Tên bài hát
Nghe
Sự nổi tiếng
Mua
 1. Like I Said cover Anticipate
 2. Little Plastic Castle cover As Is
 3. Little Plastic Castle cover Two Little Girls
 4. Which Side Are You On? cover Life Boat
 5. Allergic To Water cover Still My Heart
 6. Ani Difranco cover Fire Door
 7. Binary cover Zizzing
 8. Not A Pretty Girl cover Not a Pretty Girl
 9. no cover Revolutionary Love
 10. Red Letter Year cover Alla This
 11. Allergic To Water cover Genie
 12. Binary cover Play God
 13. No Walls Mixtape cover Swan Dive
 14. Canon cover Shameless
 15. Little Plastic Castle cover Gravel
 16. hát lại #1

 17. Ani Difranco cover Both Hands
 18. Living In Clip cover Joyful Girl

Ani DiFranco Tour Map 2020

Follow Ani DiFranco around the world and explore the places where you can catch Ani DiFranco on tour.

Bạn có thể cũng thích

nghệ sĩ tương tự

 1. Drive
 2. Closer
 3. The Stranger
Melissa Ferrick Photo

Melissa Ferrick

 1. The Christians and the Pagans
 2. As Cool As I Am
 3. The Beauty Of The Rain
Dar Williams Photo

Dar Williams

 1. Closer To Fine
 2. Galileo
 3. Power Of Two
Indigo Girls Photo

Indigo Girls

 1. Cornflake Girl
 2. A Sorta Fairytale
 3. Winter
Tori Amos Photo

Tori Amos

 1. Slung-Lo
 2. Born To Hum
 3. To the Stars
Erin McKeown Photo

Erin McKeown

 1. Rain
 2. Heavenly Day
 3. Long Ride Home
Patty Griffin Photo

Patty Griffin

 1. Save Me
 2. Wise Up
 3. One
Aimee Mann Photo

Aimee Mann

 1. Fuck and Run
 2. Why Can't I?
 3. Never Said
Liz Phair Photo

Liz Phair

 1. The Garden
 2. Cold Cold Water
 3. Special Death
Mirah Photo

Mirah

 1. Shepherd
 2. Wedding Song
 3. Young Man In America
Anaïs Mitchell Photo

Anaïs Mitchell

concerty logo loading
Vui lòng đợi, trong khi chúng tôi làm việc ma thuật của chúng tôi …