Cody Jinks

Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hòa nhạc tiếp theo của Cody Jinks

Số liệu thống kê trực tiếp

Những ca khúc nổi tiếng

Top 10 ca khúc được trình diễn bởi Cody Jinks trong 40 buổi hòa nhạc gần đây nhất . New to Cody Jinks? Listen to the best songs first ()

Hồ sơ danh sách phát

Những ca khúc được phát trực tiếp đã được phát hành trên những album sau:

Danh sách phát tiếp theo

Listen to the Playlist of the Next Concert (updated after every tour date):

Cody Jinks Sẽ lên sân khấu khoảng 2:02. Đây là danh sách phát có thể diễn ra dựa trên các buổi hòa nhạc trước đó (71% probability):

Tên bài hát
Nghe
Sự nổi tiếng
Mua
 1. Lifers cover Must Be the Whiskey
 2. Adobe Sessions cover Mamma Song
 3. Adobe Sessions cover David
 4. I'm Not The Devil cover Vampires
 5. I'm Not The Devil cover No Words
 6. Less Wise cover Been Around
 7. Lifers cover Big Last Name
 8. Lifers cover Head Case
 9. Less Wise cover Somewhere in the Middle
 10. Lifers cover Can't Quit Enough
 11. I'm Not the Devil cover I'm Not the Devil
 12. Lifers cover Somewhere Between I Love You and I'm Leavin'
 13. no cover Chasin' That Neon Rainbow
 14. Adobe Sessions cover What Else Is New
 15. Lifers cover Holy Water
 16. Blacksheep cover Fast Hand
 17. Lifers cover Lifers
 18. Adobe Sessions cover Cast No Stones
 19. Less Wise cover Hippies and Cowboys
 20. hát lại #1

 21. Adobe Sessions cover Rock and Roll
 22. Adobe Sessions cover Loud and Heavy

Cody Jinks Tour Map 2021

Follow Cody Jinks around the world and explore the places where you can catch Cody Jinks on tour.

Bạn có thể cũng thích

concerty logo loading
Vui lòng đợi, trong khi chúng tôi làm việc ma thuật của chúng tôi …